Kurs Asystencki rusza już w styczniu 2023!!!

UWAGA!!! Na kurs może zapisać się każdy członek ZKwP z aktualną składką! Kursanci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach. Do egzaminu asystenckiego będą dopuszczone osoby, które spełnią wymogi Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych oraz uzyskają...