Nasze wystawy w 2021 roku

archiwum wystaw 2017

archiwum wystaw 2018

archiwum wystaw 2019

archiwum wystaw 2020

Informacje ogólne na temat wystaw

W wystawach mogą uczestniczyć wyłącznie psy zarejestrowane w Związku Kynologicznym w Polsce oraz psy z zagranicy z rodowodami wydanymi przez organizacje kynologiczne uznawane przez FCI.

W Polsce organizuje się wystawy kilku rang:

 • krajowe,
 • międzynarodowe,
 • klubowe, specjalistyczne
 • championów

Psa można zgłosić do jednej z klas:

  • młodszych szczeniąt – wiek od 4 do 6 miesięcy,
  • szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy,
  • młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy,
  • pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy,
  • otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy,
  • użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy, psy z certyfikatami użytkowości,
  • championów – wiek powyżej 15 miesięcy, psy z zatwierdzonym tytułem championa,
  • weteranów – wiek powyżej 8 lat.

  * Terminy przyjmowania zgłoszeń oraz wysokość opłat ustalają organizatorzy wystawy.

  Na wystawach przyznaje się oceny:

  W klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt:

  • wybitnie obiecująca,
  • obiecująca,
  • mało obiecująca.

  W pozostałych klasach:

  • doskonała,
  • bardzo dobra,
  • dobra,
  • dostateczna,
  • dyskwalifikująca.

  Lokaty i medale

  Medale pamiątkowe przewidziane są dla wszystkich psów, które otrzymały wnioski i tytuł: Zw. Młodzieży, CWC, CACIB.  Cztery pierwsze psy i suki w klasie z oceną doskonałą lub bardzo dobrą otrzymują lokaty: pierwszy, drugi, trzeci i czwarty. Pozostałe schodzą już tylko z ocenami.

  Tytuły dla najlepszych psów:

  • Zwycięzca Młodzieży – dla pierwszego w klasie młodzieży (psa i suki osobno) z oceną doskonałą -I lokatą,
  • Najlepszy Dorosły Pies/Suka – mogą otrzymać psy i suki z ocenami doskonałymi i lokatą I oraz wnioskiem CWC z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,
  • Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB) i Zwycięzca Płci Przeciwnej (BOS) – O tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuły: „Zwycięzca Młodzieży” (obu płci), Najlepszy Dorosły Pies, Najlepsza Dorosła Suka oraz pies i suka z klasy weteranów z oceną doskonałą i I lokatą. Po przyznaniu tytułu Zwycięzca Rasy (ZR lub BOB), sędzia musi wybrać najlepszego przedstawiciela płci przeciwnej (BOS). Tytuł ten przyznawany jest jednoosobowo przez sędziego oceniającego w ringu psy danej rasy. W przypadku oceny psów tej samej rasy przez kilku sędziów, organizator wystawy wyznacza sędziego i ring do dokonania wyboru Zwycięzcy Rasy.
  • Tytuł Najlepszy Weteran w Rasie – w porównaniu weteranów psa i suki z oceną doskonałą i lokatą I, wybiera się Najlepszego Weterana w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
  • W porównaniu Zwycięzców Młodzieży psa i suki wybiera się Najlepszego Juniora w Rasie. Wyboru tego sędzia dokonuje w trakcie porównania o Zwycięstwo Rasy.
  • CWC – wniosek na krajowego championa wystawowego. Właściwie nie jest to tytuł, lecz wniosek na tytuł. Wniosek ten przyznawany jest według uznania sędziego (nie jest to zatem obligatoryjne) tylko psom i sukom z oceną doskonałą I lokatą w klasach pośredniej, otwartej, użytkowej i championów.
  • CACIB – wniosek na międzynarodowego championa wystawowego, przyznawany według uznania sędziego wyłącznie na wystawach międzynarodowych. Może go uzyskać jeden pies i jedna suka w rasie z oceną doskonałą I lokatą w drodze porównania psów/suk z klasy pośredniej, otwartej, użytkowej i championów,
  • Res. CACIB (CACIB Rezerwowy) – po przyznaniu wniosku CACIB może zostać przyznany rezerwowy wniosek CACIB (w drodze wyboru najlepszego) jednemu psu i jednej suce w danej rasie, które spełniły wymagania jak do przyznania wniosku CACIB oraz psu/suce z 2 lokatą oceną doskonałą z klasy, w której został przyznany wniosek CACIB,
  • Zwycięzca Grupy (BOG – Best of Group) – o tytuł ten konkurują psy i suki, które na danej wystawie zdobyły tytuł Zwycięzcy Rasy oraz należą do tej samej grupy ras według podziału FCI,
  • Zwycięzca Wystawy (BIS – Best in Show) – tytuł przyznawany jest najlepszemu spośród Zwycięzców Grup. Tylko jeden pies na całej wystawie może otrzymać taki tytuł !