Zapraszamy do udziału w Rankingu Wystawowym za rok 2023!

 

Poniżej znajduje się Regulamin oraz Punktacja.

Zgłoszenia poprzez formularz (kliknij w ikonę obok), ważne wyłącznie
z kopiami kart i dyplomów dosłanymi na mail: ranking@zkwp.wroclaw.pl.

Zgłoszenia bez załączników nie będą brane pod uwagę.

 

 

Formularz zgłoszeniowy

i

Regulamin

Punktacja

WYNIKI