Dokumenty do pobrania:

Załącznik do rodowodu eksportowego
Oświadczenie Ośrodek Szkolenia Psów
Wniosek o rejestrację przydomka w FCI
Przegląd hodowlany (formularz edytowalny)
Potwierdzenie wykonania znakowania
Podanie Oddziałowa Komisja Hodowlana
Zgłoszenie urodzenia miotu
Regulamin Treningów Sekcji Handlingowej