Władze Oddziału we Wrocławiu
wybrane na Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 20 stycznia 2024

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Przewodniczący: Eugeniusz Skórzewski
V-ce Przewodnicząca ds. Hodowlanych: Anna Pulikowska  – Klimonda
V-ce Przewodnicząca ds. Organizacyjnych: Agata Kałuska
Skarbnik: Anna Dymińska
Sekretarz: Aleksandra Lubaszka
Członkowie:
Jerzy Dyjor
Beata Matławska
Joanna Sapiejewska
Łukasz Jan Witkowski

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:  okrwroc@gmail.com

Przewodnicząca: Renata Żabińska
V-ce Przewodnicząca: Ewa Najsarek
Sekretarz: Tadeusz Józefowicz
Członkowie:
Agnieszka Czajka
Katarzyna Harb-Zacharewicz

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

Przewodnicząca: Monika Leśniak
V-ce Przewodnicząca: Agnieszka Skórzewska
V-ce Przewodnicząca: Anna Sobkowicz
Członkowie:
Aneta Drozdowska
Alina Jóźwik – Strugała
Marek Pastuszek

 

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

Aleksandra Cisłak