Władze Oddziału we Wrocławiu, wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 04 lipca 2021

 

 

ZARZĄD ODDZIAŁU:

Eugeniusz Skórzewski – Przewodniczący

Anna Pulikowska  – Klimonda – Zastępca Przewodniczącego d/s Hodowlanych

Maciej Węglarz – Zastępca Przewodniczącego d/s Organizacyjnych

Agata Kałuska – Sekretarz

Janusz Zacharewicz – Skarbnik

Anna Dymińska – Członek

Aleksandra Lubaszka – Członek

 

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA:  komrewizyjna@gmail.com

Renata Żabińska – Przewodnicząca

Ewa Najsarek – Z-ca Przewodniczącej

Tadeusz Józefowicz – Sekretarz

Agnieszka Czajka – Członek

 

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI:

Monika Leśniak – Przewodnicząca

Agnieszka Skórzewska – Z-ca Przewodniczącej

Anna Sobkowicz – Z-ca Przewodniczącej

Aneta Drozdowska – Sekretarz

Katarzyna Harb – Zacharewicz- Członek

Marek Pastuszek – Członek

ZASTĘPCY:

Irena Hajczuk

 

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

Aleksandra Cisłak

 

RZECZNIK PRASOWY: