Termin zgłoszeń
15.04.2024

Bezpłatny parking

Bezpłatne wejście na teren wystawy

Katalog w cenie zgłoszenia

 
🇵🇱𝓙𝓪𝓷𝓾𝓼𝔃 𝓐𝓻𝓷𝓸𝓵𝓭 (𝓟𝓛)
Owczarek niemiecki krótkowłosy (166)
Owczarek niemiecki długowłosy (166)
 
🇵🇱𝓚𝓪𝓶𝓲𝓵 𝓢𝔃𝓬𝔃𝓮̨𝓼𝓷𝔂 (𝓟𝓛)
Amerykański owczarek miniaturowy (367)
Australian Cattle Dog (287)
Bearded Collie (271)
Bergamasco (194)
Border Collie (297)
Bouvier des Ardennes (171)
Bouvier des Flandres / Vlaamse Koehond (191)
Ciobanesc Romanesc Carpatin (350)
Ciobanesc Romanesc Mioritic (349)
Nederlandse Schapendoes (313)
Owczarek australijski – Kelpie (293)
Owczarek australijski (typ amerykański) (342)
Owczarek francuski – Beauceron (44)
Owczarek francuski – Briard (113)
Owczarek pikardyjski (176)
Owczarek pirenejski (a face rase) (138)
Owczarek pirenejski (a poil long) (141)
Owczarek południoworosyjski – Jużak (326)
Owczarek portugalski (93)
Owczarek staroangielski – Bobtail (16)
Owczarek szetlandzki (88)
Owczarek szkocki długowłosy (156)
Owczarek szkocki krótkowłosy (296)
 
🇵🇱𝓚𝓱𝓪𝓵𝓲𝓵 𝓮𝓵 𝓜𝓸𝓱𝓽𝓪𝓻 (𝓟𝓛)
Australian Stumpy Tail Cattle Dog (351)
Czuwacz słowacki (142)
Komondor (53)
Kuvasz (54)
Maremmano-Abruzzese (201)
Polski owczarek nizinny (251)
Polski owczarek podhalański (252)
 
 
🇵🇱𝓚𝓻𝔃𝔂𝓼𝔃𝓽𝓸𝓯 𝓜𝓲𝓬𝓱𝓪𝓵𝓼𝓴𝓲 (𝓟𝓛)
Biały owczarek szwajcarski (347)
Ceskoslovenský Vlciak (332)
Chodsky Pes (364)
Lancashire Heeler (360)
Mudi (238)
Owczarek belgijski – Groenendael (15)
Owczarek belgijski – Laekenois (15)
Owczarek belgijski – Malinois (15)
Owczarek belgijski – Tervueren (15)
Owczarek chorwacki (277)
Owczarek holenderski długowłosy (223)
Owczarek holenderski krótkowłosy (223)
Owczarek holenderski szorstkowłosy (223)
Owczarek katalonski (87)
Owczarek z Majorki długowłosy (321)
Owczarek z Majorki krótkowłosy (321)
Puli biały (55)
Puli kolorowy (55)
Pumi (56)
Saarlooswolfhond (311)
Schipperke (83)
Welsh Corgi Cardigan (38)
Welsh Corgi Pembroke (39)
 
𝓟𝓪𝓽𝓻𝔂𝓬𝓳𝓪 𝓜𝓪𝔃𝓾𝓻 – 𝓢𝔃𝓴𝓸𝓭𝔃𝓲𝓷́𝓼𝓴𝓪 (𝓟𝓛)
🇵🇱Młody Prezenter
  • Informacje regulaminowe związane z wystawą:

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny   z adresem zgłoszeniowym). Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa,                                            ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

 

  • Information from the Dog Show Regulations:

All changes, including class transfers, are only possible in exceptional cases, up to the final day of the official application acceptance, by post (address @ compliant with the address of the application). You can submit your entry into the Champion class only with the national or international champion certificate (for „adult” masters). To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (valid for all classes recognized by the FCI for the start in the Working class). Dogs whose applications are delivered without any required certificates (Champion or Working class) are automatically transferred to the Open class without further notice to the owners. Only dogs with the pedigree number are accepted (puppies and juniors are allowed with a note „in preparation”) and the registration number is obligatory for all dogs registered in Poland. For dogs with a recognized PKR the number of the original pedigree is required. The acknowledgments of other titles, which are to be included in the catalog, are to be sent by e-mail, only then they will appear in the catalog. Each dog is subjected to a fee, regardless of whether it is shown or not. Everyone with an identical name and first name is considered for the same owner (entitled to reduction of the fee for the next dog). The first dog (entitled to reduction of the fee for the next entered dogs) is a dog that has been registered in the junior, intermediate, open, working or champion class. The organizer reserves the right to refuse the acceptance of any application without giving reasons.
Since 1st January 2016 dogs born after 1st January 2012 in Poland have been no longer accepted with cropped ears and/or docked tails in dog shows.
Dogs, born in countries where there is a ban on cropping or docking, must have natural ears and/or tails which are a condition for acceptance into the show and evaluation in the ring. Dogs, born in countries where there is no ban on cropping and docking, are accepted into the show with cropped and natural ears and/or docked and natural tails.
The exhibitor declares that he assumes responsibility for any damage caused by his dog, has paid the membership fee in the ZKwP for the current year and the reported dog is registered in the branch office of ZKwP. The exhibitor agrees to release his personal data in the dog show catalog and for further processing. The judges may be changed for reasons beyond the control of the organizer. It is strictly forbidden to sell puppies on the dog show grounds and adjacent areas.

 

 

„Dane osobowe uczestników, gości będą przetwarzane przez ZKwP w zakresie niezbędnym na potrzeby realizacji niniejszego wydarzenia. Pełna treść klauzuli informacyjnej jest zamieszczona na stronie internetowej Zarządu Głównego ZKwP, w zakładce pn. RODO. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możecie się Państwo również kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych ZKwP telefonicznie: 668 497 313 i/lub drogą e-mail na adres: iodzkwp@zkwp.pl.”