Od 01.03.2024 zmianie ulegają ceny za przeglądy hodowlane. Cena przeglądu będzie wynosić 900 zł, a dla Ras Polskich 450 zł.

  • 26.08.2024
  • 25.11.2024