Wykaz lekarzy weterynarii upoważnionych przez ZKwP do wykonywania i odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego we Wrocławiu i okolicach:

Dr n. wet. Karolina Błasiak
Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna VetMedica, ul. Zamenhoffa 37, 64-100 LESZNO, tel. 725-377-737, e-mail: vetmedica.leszno@gmail.com

Dr n. wet. Maciej Kiełbowicz
Centrum Medycyny Weterynaryjnej, ul. Energetyczna 101, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE, tel. 604-202-121, 606-432-456, e-mail: przychodnia.kielbowicz@gmail.com

Lek. wet. Julia Jurkanis
Trzebnicka Przychodnia Weterynaryjna s.c. Anna Cisło-Pakuluk, Julia Jurkanis, ul. Tadeusza Kościuszki 18, 55-100 TRZEBNICA, tel. 717-259-430, e-mail: trzebnicawet@gmail.com

Dr n. wet. Łukasz Juźwiak
Przychodnia Weterynaryjna Wrocławska lek. wet. Magdalena Czechowska dr n.wet. Jolanta Bujok s.c., ul. Wrocławska 7, 55-040 BIELANY WROCŁAWSKIE, tel. 517-494-249, e-mail: wroclawskavet@gmail.com