Trzy Wystawy Bokserów 12.09.2020

Informacje dla wystawców

Plany sędziowania:

KLUB_plan

SPEC_plan.pdf

KRAJ_plan

 

 

 

Klub Boksera w Polsce

ma przyjemność zaprosić na 3 Wystawy, gdzie stawką będą trzy tytuły:

⇒ Klubowa Wystawa Bokserów
⇒Specjalistyczna Wystawa Bokserów Klubu Wybieralnego o Puchar KALINKI
⇒Krajowa Wystawa Bokserów

Jeden dzień wystawowy = 3 certyfikaty

Plan sędziowania umożliwi udział w 3 wystawach w jednym dniu każdemu zgłoszonemu psu!

 

Miejsce
Ośrodek Szkolenia Psów ZKwP oddział we Wrocławiu
Wrocław ul. Na Niskich Łąkach 7

Data

12. 09.2020

Opłaty/Entry fees

Wystawcy krajowi*
Foregin exhibitors
Wystawcy krajowi*
Foregin exhibitors
Klubowa i Specjalistyczna
Krajowa
Pierwszy pies (z katalogiem)
For the first dog (with catalogue)
100 PLN 35 € 90 PLN 30 €
Każdy kolejny pies, tego samego wystawcy
For every additional dog
90 PLN 30 € 80 PLN 25 €
Klasa młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, honorowa
Classes: minor puppy, puppy, veteran, honour
50 PLN 15 € 40 PLN** 10 €**
Najlepsza Para Hodowlana
Best Brace
0 PLN 0 € N/D N/A
Najlepsza Hodowla
Breeding Group
0 PLN 0 € N/D N/A
Najlepszy Reproduktor
0 PLN 0 PLN N/D N/A
Najlepsza Suka Hodowlana
0 PLN 0 PLN N/D N/A

*dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP **bez klasy honorowej

 

Sędziowie (Judges)

 

 

 

Zdzisław Wajman (PL)
Specjalistyczna o Puchar Kalinki
Ewa Dolińska (PL)
Klubowa Bokserów
                                                       Krajowa Bokserów:
Michał Werner (PL)
PSY
Marta Śnieżek–Wieloch (PL)
SUKI

Jest to proponowana obsada sędziowska i może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.

 

Zgłoszenia (Entry form)

Zgłoszenia dostępne w serwisie wystawy.net

Termin zgłoszeń (deadline) 05.09.2020

 

 

 

Konkurencje hodowlane (Wystawa Klubowa i „Kalinka”):

Najlepsza Para Parę stanowią pies i suka, w tym samym kolorze, będące własnością jednego wystawcy.
Najlepsza Hodowla W konkurencji biorą udział hodowle reprezentowane przez zgłoszone na wystawę nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 bokserów w jednym kolorze, pochodzących, z co najmniej 2 skojarzeń.
Najlepsza Hodowla Udział biorą zgłoszone na wystawę reproduktory w obu kolorach, z min.5 i max. 7. potomkami, po tej samej matce, z co najmniej 2 skojarzeń
 

Najlepsza Suka Hodowlana

Udział biorą zgłoszone na wystawę suki hodowlane w obu kolorach, z min. 5. i max. 7. potomkami, po tym samym ojcu, z co najmniej 2 skojarzeń.