ℤ𝕒𝕡𝕣𝕒𝕤𝕫𝕒𝕞𝕪 𝕟𝕒
𝗧𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴 𝘇 𝗙𝗿𝗼𝗹𝗲𝗻𝗸𝗼 – ꜱ́ʟᴀᴅ ꜱᴘᴏʀᴛᴏᴡʏ ᴏʀᴀᴢ ᴘᴏꜱᴌᴜꜱᴢᴇɴ́ꜱᴛᴡᴏ
2️⃣7️⃣ 2️⃣8️⃣ 0️⃣7️⃣ 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣⤵️
🟪𝑴𝒊𝒆𝒋𝒄𝒆:
🟦OSP ul. Na Niskich Łąkach 7 Wrocław
🟪𝑪𝒆𝒏𝒂 (𝒛𝒂 𝒐𝒃𝒚𝒅𝒘𝒂 𝒅𝒏𝒊):
🟦600 zł Członkowie Oddziału we Wrocławiu (z psem)
🟦700 zł Członkowie z innych Oddziałów (z psem)
🟦350 zł Obserwator (bez psa)
🟪Maksymalna ilość teamów z psami ➡️ 8.
🟪𝑭𝒐𝒓𝒎𝒖𝒍𝒂𝒓𝒛 𝒛𝒈ł𝒐𝒔𝒛𝒆𝒏𝒊𝒐𝒘𝒚:
🟪o prowadzącym⤵️
𝑃𝑎𝑡𝑟𝑦𝑐𝑗𝑎 𝐹𝑟𝑜𝑙𝑒𝑛𝑘𝑜, 𝑤𝑖𝑒𝑙𝑜𝑘𝑟𝑜𝑡𝑛𝑎 𝑢𝑐𝑧𝑒𝑠𝑡𝑛𝑖𝑐𝑧𝑘𝑎 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑧𝑜𝑠𝑡𝑤 𝑆́𝑤𝑖𝑎𝑡𝑎, 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑠𝑜́𝑤 𝑍𝐾𝑤𝑃 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑆𝑉, 𝑑𝑜𝑠́𝑤𝑖𝑎𝑑𝑐𝑧𝑜𝑛𝑦 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘, 𝑧𝑑𝑜𝑏𝑦𝑤𝑐𝑧𝑦𝑛𝑖 𝑡𝑦𝑡𝑢ł𝑢 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑧 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑘𝑖 𝐼𝐺𝑃3 𝑧𝑒 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑚𝑖 𝑤𝑦𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑜𝑛𝑦𝑚𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑠𝑖𝑒𝑏𝑖𝑒 𝑝𝑠𝑎𝑚𝑖. 𝐻𝑎𝑟𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎 𝑖 𝑧𝑎𝑢𝑓𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑤 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒𝑛𝑖𝑢 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑑𝑝𝑜𝑤𝑖𝑒𝑑𝑛𝑖𝑒 𝑛𝑎𝑔𝑟𝑎𝑑𝑧𝑎𝑛𝑖𝑒 𝑡𝑜 𝑚𝑜𝑗𝑎 𝑓𝑖𝑙𝑜𝑧𝑜𝑓𝑖𝑎 𝑤 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑧 𝑝𝑠𝑒𝑚. 𝑆𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 𝑠𝑧𝑘𝑜𝑙𝑒𝑛𝑖𝑎 𝑖 𝑝𝑟𝑧𝑦𝑔𝑜𝑡𝑜𝑤𝑎𝑛𝑖𝑎 𝑝𝑠𝑎 𝑜𝑑 𝑠𝑧𝑐𝑧𝑒𝑛𝑖𝑎𝑘𝑎 𝑑𝑜 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡𝑜́𝑤 𝑛𝑎 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑎𝑐ℎ 𝑛𝑎𝑗𝑤𝑦𝑧̇𝑠𝑧𝑒𝑗 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖, 𝑤 𝑘𝑡𝑜́𝑟𝑦𝑚 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗𝑒, 𝑝𝑜𝑡𝑤𝑖𝑒𝑟𝑑𝑧𝑎 𝑗𝑎𝑘𝑜𝑠́𝑐́ 𝑚𝑜𝑗𝑒𝑗 𝑝𝑟𝑎𝑐𝑦 𝑧 𝑝𝑠𝑎𝑚𝑖. 𝑍𝑎𝑝𝑟𝑎𝑠𝑧𝑎𝑚 𝑤𝑠𝑧𝑦𝑠𝑡𝑘𝑖𝑐ℎ 𝑝𝑜𝑐𝑧𝑎̨𝑡𝑘𝑢𝑗𝑎̨𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑧𝑎𝑎𝑤𝑎𝑛𝑠𝑜𝑤𝑎𝑛𝑦𝑐ℎ 𝑛𝑎 𝑤𝑎𝑟𝑠𝑧𝑡𝑎𝑡𝑦 𝑝𝑟𝑜𝑤𝑎𝑑𝑧𝑜𝑛𝑒 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧𝑒 𝑚𝑛𝑖𝑒: 𝑠́𝑙𝑎𝑑 𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑜𝑤𝑦, 𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑝𝑜𝑠ł𝑢𝑠𝑧𝑒𝑛́𝑠𝑡𝑤𝑜. 𝐴𝑘𝑡𝑢𝑎𝑙𝑛𝑦 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑧 𝑃𝑜𝑙𝑠𝑘𝑖 𝐼𝐺𝑃 , 𝑛𝑎𝑗𝑙𝑒𝑝𝑠𝑧𝑦 𝑧𝑎𝑤𝑜𝑑𝑛𝑖𝑘 𝑧 𝑃𝐿 𝑛𝑎 𝑀𝑖𝑠𝑡𝑟𝑧𝑜𝑠𝑡𝑤𝑎𝑐ℎ 𝑆́𝑤𝑖𝑎𝑡𝑎 𝐹𝑀𝐵𝐵 2024