UWAGA!!!
Na kurs może zapisać się każdy członek ZKwP z aktualną składką!
Kursanci otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w zajęciach.
Do egzaminu asystenckiego będą dopuszczone osoby, które spełnią wymogi Regulaminu Sędziów i Asystentów Kynologicznych oraz uzyskają pozytywną opinię Zarządu Oddziału.

Przedstawiamy naszych prowadzących:

– Katarzyna Adamus-Fiszer
– Gabriela Łakomik-Kaszuba
– Anna Pulikowska-Klimonda
– Anna Rogowska
– Agnieszka Skórzewska
– Piotr Król
– Aleksander Skrzyński

Terminy zajęć:
6-7.01.2023, 14-15.01.2023, 28-29.01.2023, 4-5.02.2023, 18-19.02.2023, 25-26.02.2023

Informujemy również, że „Poradnik Kynologa” będzie dostępny w naszym oddziale od stycznia 2023.

Cena kursu dla członków ZKwP z oddziału Wrocław – 400 zł
Cena kursu dla członków ZKwP spoza oddziału Wrocław – 600 zł

Opłaty prosimy dokonać na konto oddziału w terminie do 05.01.2023. Wniesienie opłaty jest warunkiem dopuszczenia do zajęć.

Aby się zapisać prosimy o wysłanie zgłoszenia na mail: ewa@zkwpwroclaw.pl