Data: 10.06.2023

 

Zgłoszenia do: 05.06.2023 (liczba miejsc ograniczona)

 

Miejsce: Ośrodek Szkolenia Psów ul. Na Niskich Łąkach 7, od godz. 10:00

 

Koszt: 90 zł (płatne na konto Oddziału)

 

Zgłoszenia: biuro@zkwpwroclaw.pl

 

Każda rasa psów, oprócz charakterystycznych cech wyglądu opisanych we wzorcu rasy, ma również swój niepowtarzalny charakter, czyli zespół cech wpływających na określone zachowania. Jedne psy chętniej biegają, inne najchętniej cały czas chodziłyby za swoim człowiekiem. Są psy, które są czujne, pilnują, chętnie pracują węchem, wchodzą do każdej ciasnej przestrzeni, spędzają czas na wylegiwaniu się w towarzystwie swojego człowieka, chętnie bawią się z innymi psami. Jedne psy doskonale pracują w łowisku i współpracują z myśliwym, inne z kolei chętnie zaganiają zwierzęta gospodarskie, wcale na nie nie polując.
Nikogo z nie trzeba przekonywać, że takie cechy zachowań są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Na tym wykładzie natomiast przybliżymy jak zachowania się dziedziczą.
Gdy zadajesz sobie pytanie:
– jak ocenić charakter psa i sprawdzić, czy – jest zgodny z wymaganiami rasy?
– jak to zrobić, by po moim psie z idealnym charakterem urodziły się jemu podobne szczenięta?
– jak polepszyć charakter szczeniąt, gdy charakter rodziców mógłby być bardziej typowy dla rasy?
– jak dobrać partnera do rozrodu, aby cechy użytkowe mojego psa przekazane zostały potomstwu?
Wykład ten będzie wymagał zaangażowania w dyskusję, analizy cech swojego psa lub psów i wnikliwego spojrzenia na nie raz jeszcze. Jednocześnie będzie inspiracją do dalszej obserwacji zachowań, jak również do przemyśleń o charakterze w pogłowiu rasy.

Wykład poprowadzi Katarzyna Adamus-Fiszer