Termin: 17.06.2023

Formularz zgłoszeniowy: zakładka dokumenty do pobrania

Kontakt: biuro@zkwpwroclaw.pl

Komisja sędziowska:

Piotr Błoński (sędzia główny)

Marzena Błońska

Zbigniew Mrugała

Robert Szymanowicz

Tomasz Kliś

Miejsce: Kwatera Myśliwska w Niezgodzie

Niezgoda 13, 55-140 Niezgoda

Termin przyjmowania zgłoszeń:  do 07.06.2023

Cena: 150 PLN na konto oddziału

Ilość miejsc ograniczona możliwościami łowiska, decyduje kolejność zgłoszeń.

UWAGA na testy przewodnik musi posiadać oryginał rodowodu i ważne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

PROGRAM:

Przyjmowanie psów na testy, przegląd weterynaryjny od 7.30 – 8.30

Otwarcie testów 8.45

Losowanie nr startowych 8.50

Ocena psów w łowisku 9.00 – 15.00

Ogłoszenie wyników i rozdanie dyplomów 16.00