IX GRUPA FCI

Pudel miniaturowy (srebrny, płowy)

KINGIVAN MON L’AMI

Urodzony: 27.05.2019
prcd-PRA N/N
Maść: płowa
O: KING MON L’AMI, M: VANILLA MELY DANCER IN THE RAIN MON L’AMI
PKR.IX-85472
Nr rej: 32150/VII/19
Właściciel: Bogna Jakubowicz
Tel. +48 602 301 233
e-mail: zerwa04@gmail.com

Locomotor ADORABLE CAKE

Urodzony: 29.04.2019
Maść: płowa
O: FARID BOY Sakke, M: PEPPERS BHUT JOLOKIA Indirica
PKR.IX-87647
Nr rej: 32582/VII/19
Właściciel: Agnieszka Gubańska
Tel. +48 512 606 784
e-mail: agnieszka.gubanska@gmail.com