II GRUPA FCI

Owczarek Środkowoazjatycki

AKBAI Ekebara
(Mł.Ch.Pl; Ch.Pl; Mł.Zw.Klubu; Mł.Zw.Pl)

Urodzony: 26.07.2011
Maść: biały w łaty
O: Bekem Tumar, M: Azdara Graj Vest Ljubim
PKR.II-109862
Nr rej: 26922/VII/11
Właściciel: Marek Odrowąż
56-410 Dobroszyce, Kolonia Strzelce 72i
Tel. 606 899 936
owczarek-srodkowoazjatycki.com.pl/