II GRUPA FCI

Dogue de Bordeaux

POKER FACE Fangor

PKR.II-122830
Nr rej: 29163/VII/14
Właściciel: Krzysztof Smagała
Dobroszyce, Kwiatowa 44
Tel. 881-359-464
hodowladobroszyce.pl/