W 2023 roku odbędą się przeglądy hodowlane:
– 06.03.2023,
– 05.06.2023,
– 04.09.2023,
– 04.12.2023.
Zapisy na dwa tygodnie przed planowanym przeglądem.