Oddziałowa Komisja Szkolenia Psów

Przewodnicząca: Agnieszka Musiał
Zastępca Przewodniczącej: Dariusz Janusek
Sekretarz: Katarzyna Korona

Członkowie: Danuta Motowidło, Agnieszka Jurczak

e-mail: oksp@zkwpwroclaw.pl