Międzynarodowa – CACIB – 23-24.09.2017

XXV Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych  – Wrocław 23-24.09.2017

Miejsce – Place
Stadion OLIMPIJSKI, Wrocław, al. Paderewskiego 35

Rozpoczęcie Wystawy godz. 10.00.

WYNIKI WYSTAWY

POOGLĄDAJ JAK BYŁO NA WYSTAWIE

SOBOTA      NIEDZIELA

***

Tak było na naszej wystawie w 2016 roku

sobota , niedziela .

 Opłaty – Entry Fees

Wystawcy krajowi – (dotyczy wyłącznie psów zarejestrowanych w ZKwP)
– za pierwszego psa (z katalogiem)  130 zł
– za każdego następnego  110 zł ( nie dotyczy klas młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów, ras polskich)
– za psa w klasie młodszych szczeniąt, szczeniąt 50 zł
– za psy w klasie weteranów  30 zł 
– konkurs Młody Prezenter   50 zł 
– Para Hodowlana   30 zł
– rasy polskie bezpłatnie pod warunkiem wystawienia psa

Foreign exhibitors
– for the first dog (with Catalogue)  50 euro 
– for every additional dog (without Catalogue)  40 euro 
– minor puppy, puppy class  20 euro
– Polish Breeds   0 euro
– veteran class   10 euro 
– Junior Handling  20 euro 
– Couple competition   10 euro

BILETY WSTĘPU NA WYSTAWĘ

ulgowy – 8,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje :

– dzieciom od ukończenia 3 do pełnoletniości
– emerytom i rencistom
– osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej
– opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat

normalny – 12 zł.

Ceny blietów parking 20 zł.

Reklamy w katalogu, stoiska handlowe 

Hodowlane – cała strona (cz-b) – 120 zł netto (+ 23% Vat)
Firmy            – cała strona (cz-b) – 250 zł netto (+ 23% Vat)

W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.
Formaty reklam: cała strona (A-5) Gotowe reklamy.

Stoiska 200 zł netto za 1mb / 2 dni

  KOBIETA I PIES 
Zapraszamy jak co roku do bezpłatnej konkurencji, w której oceniany będzie styl, dopasowanie oraz pomysłowość i kreatywność!!!
Na nominowane pary będą oczekiwać bardzo atrakcyjne nagrody! Do konkurencji mogą przystąpić Panie w wieku minimum 18 lat wraz z psami które uczestniczą w naszej wystawie.

Informacje regulaminowe

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny z adresem zgłoszeniowym), osobiście. Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

Adres organizatora – Organizer’s address

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział we Wrocławiu
50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
 (Poland)
tel./phone
 (0048) 71/343 25 22, 71/342 13 41
Biuro czynne:  pn 11-14; wt, śr, czw, pt 15 – 20

 

Sędziowanie grup  (Division of groups):

23.09.2017 SOBOTA (SATURDAY) – grupy (groups): 1, 3, 6, 8, 10
24.09.2017 NIEDZIELA (SUNDAY ) – grupy (groups): 2, 4, 5, 7, 9
 + rasy nieuznane przez FCI (breeds unrecognized by the FCI)

Proponowana obsada sędziowska (Planning judging stuff)*:
*Z przyczyn niezależnych od organizatorów, obsada sędziowska może ulec zmianie.

*The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.

 

Sobota (Saturday)  23.09.2017:

Grupa/Group I:

Dusan Travnikar (Serbia/Serbia)  Owczarek niemiecki (German shepherd dog)

Barbara Czasławska (Polska/Poland) – Owczarek australijski, Owczarek szetlandzki, Owczarek szkocki collie (Australian shepherd, Shetland sheepdog, Collie)

 Andrzej Zamoyski (Polska/Poland) – Owczarki francuskie, pozostałe owczarki brytyjskie (French shepherd dogs, remaining british shepherd dogs)

 Marek Czerniakowski (Polska/Poland) – Owczarki belgijskie, Polski owczarek nizinny, Polski owczarek podhalański, Pozostałe owczarki (Belgian shepherd dogs, Polish Lowland Sheepdog, Tatra Shepherd Dog, Remaining shepherd dogs)

 Vladimir Piskay (Słowacja/Slovakia) – Biały owczarek szwajcarski, Ceskoslovenský Vlcak (White Swiss Shepherd Dog, Czeslovakian Wolfdog)

 

Grupa/Group III:

Ilona Onstenk-Schenk (Holandia/Netherlands) – American Staffordshire Terrier, Bulterier, Bulterier miniaturowy (American Staffordshire Terrier, Bull Terrier, Miniature Bull Terrier)

Magdalena Kozłowska (Polska/Poland) –  West Highland White Terrier, Staffordshire Bull Terrier

Victor Lobakin  (Azerbejdżan/Azerbaijan) –  Australian Silky terrier, Angielski Toy Terrier, Border Terrier, Cairn terrier, Dandie Dinmont Terrier, Terier szkocki, Yorkshire Terrier (Australian Silky terrier, English Toy Terrier, Border Terrier, Cairn terrier, Dandie Dinmont Terrier, Scottish Terrier, Yorkshire Terrier)

Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland) –  Jack Russell Terrier, Parson Russel Terrier

Barbara Brandys (Polska/Poland) –  Pozostałe teriery niskonożne, Teriery wysokonożne (Remaining breeds)

Grupa/Group VI:

Leszek Salamon (Polska/Poland) – Gończy polski, Beagle (Polish Hunting Dog, Beagle)

Maria Bruska (Polska/Poland) – Ogar polski, Bassety (Polish Hound, Bassets)

Viera Staviarska (Słowacja/Slovakia) – Posokowce, Rhodesian Ridgeback, Pozostałe gończe (Scent hounds, Rhodesian Ridgeback, Remaining breeds)

 

Grupa/Group VIII:

Vladimir Piskay (Słowacja/Slovakia) – Labrador Retriever

Tatiana Urek (Słowenia/Slovenia)  Viva Maria Soleckyj Szpunar – Golden retriever, Nova Scotia Duck Tolling Retriever

Jan Ryk (Polska/Poland) – Flat Coated Retriever, Spaniele, Pozostałe rasy (Flat Coated Retriever, Spaniels, Remaining breeds)

Grupa/Group X:

Ewa Marcinkowska (Polska/Poland) – Chart polski, Charcik włoski (Polish Greyhound, Italian Greyhound)

Gerard Jipping (Holandia/Netherlands)  Grzegorz Weron – Pozostałe charty (Remaining breeds)

Rasa nieuznana Polski Spaniel Myśliwski będzie sędziowana w sobotę – Ring 15 sędzia Jan Ryk.

Ewa Marcinkowska (Polska/Poland) – Młody prezenter/Junior handling

Andrzej Mania (Polska/Poland) – Sędzia rezerwowy/Backup judge

Niedziela (Sunday)  24.09.2017:

Grupa/Group II:

 

Maria Bruska (Polska/Poland) – Owczarek kaukaski, Owczarek środkowoazjatycki (Caucasian Shepherd Dog, Central Asia Shepherd Dog)

Dusan Travnikar (Serbia/Serbia) – German boxer, Rottweiler

Barbara  Brandys (Polska/Poland) – Sznaucery (Schnauzers)

Magdalena Kozłowska (Polska/Poland) – Broholmer, Buldog angielski, Leonberger, Nowofundland, Pozostałe molosy typu górskiego (Broholmer, Bulldog, Leonberger, Nowofundland, Remaining mountain type breeds)

Ewa Dolińska (Polska/Poland) –  Czarny terier, Pinczery (Black Terrier, Pinschers)

Andrzej Zamoyski (Polska/Poland) – Szwajcarskie psy górskie i do bydła, Hovawart (Swiss Mountain and Cattledogs, Hovawart)

Viera Staviarska (Słowacja/Slovakia) – Bernardyny, Cane Corso Italiano, Fila Brasileiro, Shar pei, Tosa (Saint Bernard Dogs, Cane Corso Italiano, Fila Brasileiro, Shar pei, Tosa)

Ilona Onstenk-Schenk (Holandia/Netherlands) – Dogi niemieckie,  Pozostałe molosy w typie mastifa ( BULLMASTIFF CÃO FILA DE SÃO MIGUEL CIMARRÓN URUGUAYO, DEUTSCHE DOGGE (Gelb/Brindle), DEUTSCHE DOGGE (Schwartz/Gefleckt), DEUTSCHE DOGGE Blau, DOGO ARGENTINO, DOGO CANARIO, DOGUE DE BORDEAUX, MASTIFF MASTINO NAPOLETANO, PERRO DOGO MALLORQUÍN) (Great Dane, Remaining mastiff type breeds)

Grupa/Group IV:

Vladimir Piskay (Słowacja/Slovakia)  – Jamniki (Dachshunds)

Grupa/Group V:

Leszek Salamon (Polska/Poland) – Alaskan malamute, Siberian husky, Chow chow

Gearad Jipping (Holandia/NethelandsIzabela Krasowska-Salamon–  AkitySamoyed, Shiba, Szpice myśliwskie (Akita, Samoyed, Shiba, Hunting Spitzs)

Ewa Marcinkowska (Polska/Poland) –  Szpice, Rasy pierwotne, Pozostałe rasy (Spitzs, Primitive type breeds, remaining breeds)

Grupa/Group VII:

Adam Stasiak (Polska/Poland) – Wyżły (Pointing Dogs)

Grupa/Group IX:

Victor Lobakin (Azerbejdżan/Azerbaijan)  – Bulldog francuski (French bulldog)

Adam Chabik (Polska/Poland) – Chihuahua, Russian Toy

Andrzej Kaźmierski (Polska/Poland) –   Mops, Pudle (Pug, Poodles)

Krystyna Opara (Polska/Poland) – Boston terrier, Grzywacz chiński, Shih-tzu (Boston terier, Chinese Crested Dog, Shih-tzu)

Tatjana Urek (Słowenia/Slovenia)  Viva Maria Soleckyj Szpunar– Gryfoniki,  Spaniele kontynentalne, Spaniele angielskie (Griffons, Continental toy spaniels, English toy spaniels)

Janusz Opara (Polska/Poland) – Biszony i rasy pokrewne, Chin japoński, Pekińczyk, Rasy tybetańskie (Bischons and related breeds, Japan Chin, Pekingese, Tibetan breeds)

 

Vladimir Piskay (Słowacja/Slovakia) – rasy nieuznane przez FCI / breeds unrecognized by the FCI

Maria Bruska (Polska/Poland) – Młody prezenter/Junior handling

Andrzej Mania (Polska/Poland) – Sędzia rezerwowy/Backup judge

RING HONOROWY / FINAL COMPETITIONS 23.09.2017 Sobota (Saturday)

Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies („Best Couple”  Lady and Her Dog) –Janusz Opara

Finał Konkursu Młody Prezenter (Final of Junior handling) – Ewa Marcinkowska

 

Wybór Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej (Best Polish Breed) – Janusz Opara

Wybór Najpiękniejszej  Pary (Best Couple) – Marek Czerniakowski

Wybór Najpiękniejszego Weterana (Best Veteran) – Barbara Czasławska

Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy) – Viva Maria Soleckyj Szpunar

Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia (Best Puppy) – Victor Lobakin

Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior)  – Vladimir Piskay

 

Wybory Zwycięzców Grup FCI:

Grupa  1 (Best of Group 1) – Andrzej Zamoyski
Grupa  3 (Best of Group 3) – Magdalena Kozłowska
Grupa  6 (Best of Group 6) – Leszek Salamon
Grupa  8 (Best of Group 8) – Jan Ryk

Grupa 10 (Best of Group 10) –  Grzegorz Weron

RING HONOROWY / FINAL COMPETITIONS 24.09.2017 Niedziela (Sunday)

Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies („Best Couple”  Lady and Her Dog) –MarekCzerniakowski

Finał Konkursu Młody Prezenter (Final of Junior handling) – Maria Bruska

Wybór Najpiękniejszej  Pary (Best Couple)  – Ewa Dolińska

Wybór Najpiękniejszego Weterana (Best Veteran) – Barbara Brandys

Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy) – Viva Maria Soleckyj Szpunar

Wybór Najpiękniejszego Szczenięcia (Best Puppy – Victor Lobakin

Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior) – Vladimir Piskay

Wybory Zwycięzców Grup FCI:

Grupa 2 (Best of Group 2) – Ilona OnstenkSchenk  

Grupa 4 (Best of Group 4) – Maria Bruska
Grupa 5 (Best of Group 5) – Ewa Marcinkowska
Grupa 7 (Best of Group 7) – Adam Stasiak

Grupa 9 (Best of Group 9) – Andrzej Kaźmierski

 

Wybór Najpiękniejszego Juniora Wystawy Najpiękniejszego Psa Wystawy (BIS Junior & BIS):

– Krystyna Opara