FCI

MIĘDZYNARODOWA FEDERACJA KYNOLOGICZNA – Federation Cynologique Internationale (FCI) – została założona w 1919 roku z inicjatywy pięciu państw europejskich: Austrii, Belgii, Francji, Holandii i Niemiec.

Celem działania FCI jest promowanie i zachęcanie do hodowli i użytkowania psów rasowych w krajach zrzeszonych w organizacji oraz ułatwianie wymiany informacji między tymi krajami.

FCI zatem:
– opracowuje wzorce ras,
– czuwa nad wzajemnym uznawaniem rodowodów krajów członkowskich,
– prowadzi wykaz sędziów kynologicznych o międzynarodowych uprawnieniach i dba o poziom ich kwalifikacji,
– opracowuje ogólne ramy regulaminów hodowlanych, szkoleniowych, wystawowych itp.,
– nadaje międzynarodowe championaty piękności oraz championaty prób pracy.

Siedziba FCI znajduje się w Belgii (Thuin). Polska przystąpiła do FCI w czerwcu 1957 roku jako pełnoprawny kraj członkowski.
Szczegółowych informacji o Międzynarodowej Federacji Kynologicznej szukać można bezpośrednio na stronie internetowej FCI: www.fci.be