Zapraszamy na przegląd kwalifikujący do hodowli:

09.10.2022 (niedziela), ul. Na Niskich Łąkach 7

Sędziowie:
Anna Pulikowska-Klimonda 
Anna Samocka
Aleksandra Lubaszka
Agnieszka Skórzewska
Adam Chabik
Jarosław Grunt
Beata Matławska
Janusz Zacharewicz

 

Koszt przeglądu 580 PLN (rasy polskie 290 PLN)

Formularz zgłoszeniowy do pobrania w zakładce Nasz Oddział/Dokumnety do pobrania.